avís legal

 

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que aquesta pàgina Web és propietat de TEPES VENDRELL, SLU, a partir d'ara TEPES VENDRELL - TERECREA, amb domicili al C/ Figueres 8, 43700 El Vendrell (Tarragona-Espanya), amb CIF núm. B-43784750 i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, volum 2029, foli 35, full T 29988, inscripció 1ª.
Per a qualsevol consulta o proposta, contacti amb nosaltres a l'e-mail terecrea@gmail.com o en el telèfon 654 359 879.
L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'usuari està condicionat a la prèvia lectura i a l'acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS, vigents en el moment de l'accés, que li preguem que llegeixi atentament. Si l'usuari no hi estigués d'acord, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i d'operar-hi.
A través de la nostra pàgina Web oferim informació sobre els productes i serveis que comercialitza TEPES VENDRELL - TERECREA, sense que tal cosa suposi cap tipus de relació professional ni mercantil amb l'usuari.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i la configuració del nostre site Web, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i els continguts oferts, i tot això de manera unilateral i sense avís previ.

 

drets d'autor

 

Tots els continguts, textos i imatges presents en la nostra pàgina Web són propietat de TEPES VENDRELL - TERECREA i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.
L'usuari únicament té dret a un ús privat d'aquests, i necessita autorització expressa de TEPES VENDRELL - TERECREA per tal de modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o per exercir qualsevol altre dret que pertanyi al seu titular.

 

condicions d'accés

 

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.
L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina Web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic, amb les presents Condicions Generals d'Ús i, sent el cas, d'acord amb les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre site Web té lloc sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en qualsevol circumstància dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, als continguts i als serveis que es trobin en d'altres websites als quals es pugui accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, cercadors...) que la nostra pàgina Web posa a la seva disposició, li comuniquem que TEPES VENDRELL - TERECREA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que poguessin derivar-se de la utilització, per part de l'usuari, d'aquestes pàgines Web alienes a la nostra empresa, i li recomanem a l'usuari que llegeixi els avisos legals que regulen tots els sites Web.
L'existència d'hiperenllaços en pàgines Web alienes que permetin l'accés al nostre portal no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el/la titular de la pàgina Web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de TEPES VENDRELL - TERECREA dels seus continguts o serveis.
cookies

 

Amb l'objectiu de facilitar la navegació a la nostra Web es poden utilitzar cookies, i en conseqüència, l'usuari accepta el seu ús i els seguiments d'IPs. L'analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IPs que permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, quantitat de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini del qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l'usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet. En cap cas les cookies proporcionen dades personals de l'usuari.

 

comunicacions amb l'usuari/s/es

 

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials a través de correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels seus destinataris, l'informem que mitjançant la sol·licitud d'informació comercial, ens autoritza expressament a remetre-li els nostres enviaments publicitaris, informatius o promocionals per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable en cada un dels nostres enviaments, o abans de la seva recepció al correu electrònic terecrea@gmail.com.

 

responsabilitats

 

En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tota una sèrie de continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d'aquests serveis, així com en els mitjans tecnològics emprats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i d'altres elements que d'alguna manera puguin perjudicar el sistema informàtic, els documents i els fitxers de l'usuari.
TEPES VENDRELL - TERECREA no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers o enllaçables amb altres websites, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat que es derivi del seu ús.
TEPES VENDRELL - TERECREA no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. No obstant, TEPES VENDRELL - TERECREA queda eximida de qualsevol responsabilitat que es derivi de l'incorrecte funcionament o de les interrupcions de la nostra pàgina web.
L'usuari/a assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a TEPES VENDRELL - TERECREA per qualsevol reclamació derivada, directament o indirecta, de tals fets.
L'usuari/a reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió d'error en aquestes i, per tant, les accepta íntegra i expressament.
L'usuari/a és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, impliquen l'acceptació de les presents condicions d'ús.
Tot allò referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi cap discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut d'aquesta pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a cap altre fur, als Jutjats i Tribunals de Tarragona.